Album 1

Vinayaka Vinayaka

Gurudev Mahadev Saidev

Shiva Shiva Shiva Shirdhipuriswara

Janani Janani Sathya Sai 

Jay Haribol Jay Sita Ram

Madhusudhana Muralhidhara

Ayodhya Vaasi Ram

Sathya Sai Padhambhujam

Album 2

Pasuphati Tanaya Bhaala Gajanana

Shirdhi Sai Parthi Sai

Shambho Shankara Shiva Shambho Shankara

Amba Mandahasa Vadhani

Radhe Govindha Gopala

Soon

Soon

Hey Krishna Hey Krishna

Album 3

Vignesawa Ganatha Gajanana

Sairam Sai Shyam

Arunachala Shiva

Jagadhodari Maatha Durga

Govindha Hare Gopala Hare

Jaya Jaya Rama Jaya Raghu Rama

Deena Bhandhu Vittala Jay

Jay jay Hanuman Jaya Hanuma